Quảng cáo trên Taxi 4 chỗ nhãn hàng nước giải khát

Quảng cáo trên Taxi 4 chỗ – Hình thức 4 cánh cửa

Quảng cáo trên Taxi 7 chỗ – Hình thức full đuôi

Xem dịch vụ quảng cáo taxi tại: https://wewin.com.vn/taxi-advertising/

0961 84 68 68